«ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ»
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Հաճախ տրվող հարցեր

Առցանց հերթագրման դիմում կարող է ուղարկել երեխայի ծնողը կամ օրինական ներկայացուցիչը՝ գրանցվելով mankapartez.yerevan.am կայքում:

Գրանցումը կատարվում է մեկ անգամ և հնարավորություն է տալիս օգտվողին  հետևել դիմումի կարգավիճակին և առցանց հերթագրված երեխայի հերթին:

Առցանց դիմում հնարավոր է ուղարկել, եթե երեխան տվյալ պահի դրությամբ չի հաճախում կամ հերթագրված չէ Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության որևէ մանկապարտեզում:

Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության մանկապարտեզներում հերթագրվում են 2-ից 6 տարեկան երեխաներ հետևյալ կարգով.

- 2 տարեկանը լրացած երեխաներ՝ եթե ընտրված մանկապարտեզում գործում է «Կրտսեր 1» տարիքային խումբ,

- 3 տարեկանը լրացած երեխաներ՝ եթե ընտրված մանկապարտեզում գործում են «Կրտսեր 2» և ավելի բարձր տարիքային խմբեր

Հերթագրման համար անհրաժեշտ է.

  • երեխայի ծննդյան վկայականը,
  • ծնողի անձը հաստատող փաստաթուղթ՝ անձնագիր կամ նույնականացման քարտ,
  • հաշվառումը հիմնավորող փաստաթուղթ՝ անձնագիր կամ ոստիկանության անձնագրային բաժանմունքի կողմից տրված հաշվառման տեղեկանք:

Առցանց հերթագրման համար ծնողը գրանցվում է կայքում և լրացնում դիմումը՝ կցելով վերոնշյալ փաստաթղթերի պատճենները:

Մանկապարտեզում հերթագրվելու դեպքում ծնողը ներկայացնում է վերոնշյալ փաստաթղթերի բնօրինակները և լրացնում է դիմում:

Առցանց հերթագրման դիմում ուղարկելուց հետո 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում այն, մշակման փուլ է անցնելով, հաստատվում կամ մերժվում է:

Ոչ աշխատանքային օրերի և ժամերի ստացված առցանց դիմումները մուտքագրված են համարվում հաջորդող առաջին աշխատանքային օրվա 09:00 -ից:

Ինչպես նաև, եթե դիմումի ժամկետը լրանում է ոչ աշխատանքային օրը, ապա ժամկետն ավարտված է համարվում այդ օրվան հաջորդող առաջին աշխատանքային օրվա ժամը 18-00-ին համաձայն ՀՀ Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին օրենքի:

Մանկապարտեզում հերթագրման դիմում գրելու դեպքում 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում կատարվում է երեխայի հերթագրումը համակարգում

Կայքի գլխավոր էջում «Հետևել հերթին» հատվածում անհրաժեշտ է ընտրել մանկապարտեզը, օրացույցի օգնությամբ նշել հերթագրված երեխայի ծննդյան օր/ամիս/տարի տվյալները և մուտքագրել ծննդյան վկայականի սերիան և համարը 2 հայերեն տառ 6 թվային նիշ հաջորդականությամբ առանց բացատ՝ օրինակ ԱԱ000000:

Հերթագրելիս ՀՀ ծննդյան վկայականի բացակայության պարագայում ՀՀ անձնագիր ներկայացնելու դեպքում՝ 2 անգելերն տառ 7 թվային նիշ՝ օրինակ AA0000000, ՌԴ ծննդյան վկայականի դեպքում՝ հռոմեական թիվ, գիծ, 2 ռուսերեն տառ և 6 թվային նիշ՝ օրինակ IV-МЮ000000

Բացված էջում կարող եք տեսնել նշված մանկապարտեզի տվյալ տարեթվի հերթը և Ձեր երեխայի անուն ազգանունը իր հերթական համարի տակ:

Նշում. Եթե հերթագրումը կատարվել է առցանց՝ հերթին կարելի է հետևել նաև մուտք գործելով օգտատիրոջ անձնական էջ: 

Կանաչ գույնով եզրագծված են հերթագրման այն էջերը, որտեղ այս պահի դրությամբ լրացել է երեխայի 3 տարեկանը, և երեխան կարող է ընդունվել "Կրտսեր 2" , "Միջին" կամ "Ավագ" տարիքային խումբ:

Կապույտ գույնով եզրագծված են այն էջերը, որտեղ այս պահի դրությամբ լրացել է երեխայի 2 տարեկանը, և երեխան կարող է ընդունվել "Կրտսեր 1" տարիքային խումբ:

Կարմիր գույնով եզրագծված են այն էջերը, որտեղ երեխան հերթագրված է, սակայն տարիքը այս պահին չի համապատասխանում տվյալ մանկապարտեզում գործող տարիքային խմբերին. "Կրտսեր 1"-ին (2-3 տարեկան) տարիքային խումբ ունեցող մանկապարտեզի համար՝ 2 տարեկան, "Կրտսեր 1"-ին տարիքային խումբ չունեցող մանկապարտեզի համար՝ 3 տարեկան: Այս հերթագրումները ցանկում իրենց հերթերը պահպանում են և ընդունելությանը մասնակցում են տվյալ մանկապարտեզում համապատասխան խմբի համար տարիքը լրանալուն պես` համաձայն Երևանի քաղաքապետի 31.08.2017թ. 2973-Ա որոշման:

Նարնջագույնով եզրագծված են այն հերթագրման ցանկերը, որտեղ առկա արտահերթությամբ ընդունվելու իրավունք ունեցող երեխա:

Երեխայի հերթը հասնելու դեպքում  ծնողի հետ կապ է հաստատվում դիմումի մեջ նշված կոնտակտային տվյալներով:

- դիմումի մեջ նշված հեռախոսահամարին կատարվում է զանգ

- դիմումի մեջ նշված բջջային համարին ուղարկվում է կարճ հաղորդագրություն /sms/

-դիմումի մեջ նշված էլեկտրոնային հասցեին ուղարկվում է ծանուցման նամակ

Նշում. Անհրաժեշտ է մեծ ուշադրությամբ լրացնել կոնտակտային տվյալները, որպեսզի ընդունելության ժամանակ հնարավոր լինի կապ հաստատել ծնողի հետ:

Արտահերթության իրավունք ունի այն երեխան, որ.

- ծնողն ազատամարտիկ է և (կամ) երեխան զոհված ազատամարտիկի ընտանիքի անդամ է,

- ծնողներից մեկը կամ նրա օրինական ներկայացուցիչները  կամ օրինական ներկայացուցիչներից մեկը, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում պարտադիր ժամկետային, պայմանագրային և այլ  զորքերում զինծառայող են և մշտապես կամ փաստացի հաշվառված են Երևան քաղաքում,

- ծնողը զոհված զինծառայող է,

- երկկողմանի ծնողազուրկ է,

- ծնողը սիրիահայ է,

- բազմազավակ ընտանիքի երեխա է,

- որոնք երկվորյակներ են (եռյակ  են,….)»:

Անհարժեշտ է հաշվի առնել նաև, որ հերթում առաջնահերթություն է տրվում Երևանի հաշվառում ունեցող երեխաներին:

Երևանի քաղաքապետարանի մանկապարտեզներում նոր խմբեր ձևավորվում են հիմնականում սեպտեմբեր ամսին, որից հետո ընդունելությունը շարունակվում է կատարվել յուրաքանչյուր ամսվա առաջին 3 աշխատանքային օրերին խմբերում թափուր տեղերի առկայության դեպքում:

Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության մանկապարտեզներում գործում են հետևյալ տարիքային խմբերը.

«Կրտսեր 1» / 2-3 տարեկան / սահմանային թիվը խմբում՝ 22 երեխա

«Կրտսեր 2» / 3-4 տարեկան / սահմանային թիվը խմբում՝ 33 երեխա

«Միջին» / 4-5 տարեկան / սահմանային թիվը խմբում՝ 33 երեխա

«Ավագ» / 5-6 տարեկան / սահմանային թիվը խմբում՝ 33 երեխա

«Կրտսեր 1» տարիքային խումբ ունեցող մանկապարտեզների ցանկը կարող եք տեսնել այս էջի վերևի աջ անկյունում տեղադրված ֆիլտրում նշելով «Կրտսեր 1» անվանումը:

Որոնումը կարող եք կարգավորել նաև վարչական շրջան ընտրելով: