«ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ»
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

25560
հաճախող երեխա

12085
հերթագրված երեխա

որից 6270

տարիքային խմբերին համապատասխան

Հետևել
հերթին

Առցանց
հերթագրում

Հերթագրման համար նախապես

ԳՐԱՆՑՎԵՔ

կամ

ՄՈՒՏՔ

գործեք համակարգ