«ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ»
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

24525
հաճախող երեխա

10430
հերթագրված երեխա

որից 6100

տարիքային խմբերին համապատասխան

Հետևել
հերթին

Առցանց
հերթագրում

Հերթագրման համար նախապես

ԳՐԱՆՑՎԵՔ

կամ

ՄՈՒՏՔ

գործեք համակարգ