«ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ»
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

30600
հաճախող երեխա

9441
հերթագրված երեխա

որից 7018

տարիքային խմբերին համապատասխան

Հետևել
հերթին

Առցանց
հերթագրում

Հերթագրման համար նախապես

ԳՐԱՆՑՎԵՔ

կամ

ՄՈՒՏՔ

գործեք համակարգ