«ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ»
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

19640
հաճախող երեխա

16632
հերթագրված երեխա

որից 11413

տարիքային խմբերին համապատասխան

Հետևել
հերթին

Առցանց
հերթագրում

Հերթագրման համար նախապես

ԳՐԱՆՑՎԵՔ

կամ

ՄՈՒՏՔ

գործեք համակարգ