«ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ»
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

30775
հաճախող երեխա

10676
հերթագրված երեխա

որից 9578

տարիքային խմբերին համապատասխան

Հետևել
հերթին

Առցանց
հերթագրում

Հերթագրման համար նախապես

ԳՐԱՆՑՎԵՔ

կամ

ՄՈՒՏՔ

գործեք համակարգ