«ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ»
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

24785
հաճախող երեխա

15466
հերթագրված երեխա

որից 12978

տարիքային խմբերին համապատասխան

Հետևել
հերթին

Առցանց
հերթագրում

Ուղեցույց

Հերթագրման համար նախապես

ԳՐԱՆՑՎԵՔ

կամ

ՄՈՒՏՔ

գործեք համակարգ